Catharina Edlund

//Catharina Edlund

Catharina Edlund

Catharina Edlund

Imaginary lands

 

Mixed media och akvarell på Winterviken 
25 okt  – 20 nov

Catharina Edlund är fascinerad av gamla japanska träsnitt, hon inspireras av det ålderdomliga sättet att berätta, i ett ofta snedvridet perspektiv rör sig olika episoder över bildytan. I detta formspråk väver hon in mer eller mindre fantasifulla djur och säregna väsen. Bilderna bärs upp av spänningen som uppstår mellan olika kontraster, mellan fantasi och verklighet, mellan nära och långt borta, mellan stort och litet. Välkomna till en annan värld!

Bilderna från utställningen kommer att publiceras här inom kort!

2018-01-25T10:44:24+00:00