Om konst för företag

Häng med framgång – konst för företag

Konst väcker känslor och reaktioner. För oss som jobbar med konst varenda dag är det här inget nytt: Varje konstverk är och ska vara en emotionell utmaning. Kanske gäller det i extra hög grad på en arbetsplats eftersom personalen jobbar där hela dagarna och det finns ett mervärde av en kreativ miljö. Dessutom har ni säkert ofta besök på er arbetsplats som också kan njuta av konsten – oväntade reflektioner och diskussioner kommer ofta till stånd på platser där inredningen fått en extra dimension med hjälp av konst.

Förutom rent visuella värden förstärker rätt bild på rätt plats er identitet som företag. Konst hjälper er att uttrycka en position eller en kärnverksamhet som ni vill lyfta fram, till exempel med produkt- och branschanknytning eller som en stämningsriktning. De konstnärer vi jobbar med är alla meriterade och väletablerade inom sin genre och självklart finns det såväl ekonomisk som visuell kvalitet i den konst de representerar.

Vi har hjälpt företag med utsmyckningar i många år och har utvecklat flera koncept inom hyrkonst och konstleasing för att tillmötesgå olika önskemål. Ni kan leasa eller hyra konst som ni själva väljer och bara betala en viss procentsats av dess verkliga värde, avgiften är avdragsgill och avtalen anpassas efter era önskemål. Vi arbetar med galleriverksamhet på daglig basis, har lång erfarenhet av bildbedömning i olika miljöer och ett enormt sortiment.

Martin Axelson berättar gärna mer om olika upplägg. Han hjälper till att hitta en lösning som passar just på ditt företag. Boka ett förutsättningslöst möte! Ring Martin på tel 08 702 03 05 eller mejla martin@konstochfolk.se.

Vår konst smyckar många företag i Stockholm, några exempel är:
Korn Ferry International på Birger Jarlsgatan, Volati och Vero på Engelbrektsplan och senast Swedbanks kontor för Private Banking i det nybyggda huset på Östermalmstorg.