Ramateljé

Hur ett konstverk blir inramat är av största vikt för hur det slutligen ska komma bäst till sin rätt. KONSTOCHFOLK har därför en egen ramateljé. Denna arbetar med all professionell utrustning och en omsorgsfull hantering med material som inte skadar konstverken på sikt.

Det är t ex viktigt att alltid använda syrafri papp vid inramningar av konstnärliga arbeten på papper såsom akvareller eller litografier. Varje konstverk ombesörjs med en handgjord inramning. Gott hantverkskunnande och lång erfarenhet borgar för god kvalitet. På KONSTOCHFOLK hjälper vi gärna till och ger råd angående val av inramning. Olika inramningsförslag finns också att se på galleriet.

Vanliga inramningar och beskrivningar

img_4276                                      

1. Montering med passepartout                                        
    Passepartouten monteras över bladet                             
    – På så vis skyddas verket från glaset              

 

  fh

  2. Frihängande montering
      Verket monteras bakpå hörnorna med distanslist
       – En fördelaktig montering för ex. verk med vackra rivna kanter,
       eller där motivet är tryckt ända ut till kanterna.

 

fl

  3. Friliggande montering i passepartout
      Verket monteras innanför passepartouten
       – en kombination av ovan inramningar och en fördelaktig
          montering där bladet är tryckt ända ut i kanterna