Medlemsblad

Medlemskap UNO

  • Medlemsavgift 550 kr för innevarande kalenderår
  • Välj ett av Unos medlemsblad, värde mellan 1.000– 1.200 kr 

 


Medlemskap DUO

mer än dubbelt så bra!

  • Medlemsavgift 980 kr för innevarande kalenderår
  • Välj ett av Duos medlemsblad, värde mellan 1.600 – 2.200 kr eller två av Unos medlemsblad.