Litografi, upplaga 290 exemplar
Pris 1.600 kr

Går att välja som medlemsblad om du tecknar medlemskap DUO i KONSTOCHFOLK och betalar medlemsavgiften 980 kr.

För mer info gå in under rubriken Konstklubben