Originalteckning

Pris 6.000 kr inkl ram

En av vinsterna i årets konstlotteri som ägde rum 20 nov.
Alla medlemmar i KONSTOCHFOLKs konstklubb deltog.