Print på plexi. Upplaga 5 ex

En av vinsterna i årets konstlotteri

Pris 9.500 kr