Litografi

Upplaga 90 exemplar

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären