Röd buss

litografi, upplaga 190 ex
pris 2.000 kr

går att välja som medlemsblad om man betalar medlemsavgiften DUO 980 kr
För all info om klubbben:
http://www.konstochfolk.se/konstklubb/

Mer information

Dimensioner 27 × 38 cm
Konstnärer

Media