Rooftop hang outs

2 000,00 kr

fine art pigment print, upplaga 140 ex

En av vinsterna i 2016 år konstlotteri.

Mer information

Konstnärer

Media