Skrattmås
akvarell ca 42 x52 cm inkl ram
Pris 14.000 kr

En av vinsterna i årets konstlotteri som ägde rum 20 nov.
Alla medlemmar i KONSTOCHFOLKs konstklubb deltog.