Systerskap
Blandteknik
42×75 cm, Pris 12.000 kr

En av vinsterna i årets konstlotteri som ägde rum 20 nov.
Alla medlemmar i KONSTOCHFOLKs konstklubb deltog.