fotografi från inspelningen av TV-serien Tårtan 197
Upplaga: 30 ex